Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

PEU À PEU,於 JNBY 獨立研發的運動系列服裝。

PEU À PEU的設計依託人體工程學原理及 JNBY 的成衣設計背景將運動服裝的自由舒適和專業功能性與時裝中的成衣剪裁、時尚潮流巧妙地融為一體; 以此造就了PEU À PEU特有的“運動時裝化”概念。

“PEU À PEU”源於法文大意是“一點點、漸漸地”。歡迎您加入PEU À PEU 小宇宙公社,發掘更多無限能量!穿一點點運動,激發你我生活的點點樂趣!